Jeden mały zwrot

Jeden mały zwrot

Bóg obecny w drugim człowieku.
Bóg obecny w członkach Rady Sanchedrynu skazujących Jezusa na śmierć.

Gamaliel milczy.
Jezus milczy.
Jezus działa.
Jezus krzyż.

Bóg obecny w drugim człowieku.
Bóg obecny w członkach Rady Sanchedrynu skazujących Jana i Piotra na śmierć.

Jezus milczy.
Jezus działa.
Gamaliel mówi.
Jan i Piotr biczowanko.

Odwagi! Jeden mały zwrot.

Jam zwyciężył świat.

Dodaj komentarz